Fiskekarta

Sorselefiskets fiskekort gäller inom det område som är markerat med blågrön ton på kartan. Vatten markerat med en röd ring ingår ej i kortfiskeområdet. Inom området finns utbildade kvinnor och män som utövar fisketillsyn.

Har ni frågor angående fisketillsynen eller annan information ring
Ulrik tel: 070- 217 71 38.

Sorselefisket Karta