Fiskeregler

Catch & Release

GENERELLA REGLER SOM GÄLLER PÅ ALLA VATTEN

– Förbud att fiska med levande agn; mask, maggot, räka eller kopia som t.ex. PowerBait (gäller endast sommarsäsong, under vinterfisket tillåts levande agn). Generellt harrfiskeförbud från 15/3 till 31/5 .
– Fiske från flytring tillåtet.
– Fångstbegränsning (gäller endast öring, röding och harr): 2 fiskar/fiskare/dygn. Varav högst 1 öring och 1 röding.
– Maxmått: Harr, öring, röding och abborre på 40 cm (över 40 cm skall återutsättas). Maxmått gädda 80 cm. Maxmått används för att höja chanserna till fångst av troféfisk inom området, samt ökar antalet stora individer i lekpopulationen vilket ger en högre produktion.

Exempel på vatten där de generella reglerna gäller;
Del av Laisälven och Stensundsforsen i Vindelälven. Storjuktan, Stora Harrträsket, Sarvesträsk, Njuktjaure, Lösträsk, Vällingträsk, Olsträsket m.fl.

SPECIALVATTEN

Vatten på Sorselefisket med speciella regler utöver de generella. Här skall all röding, öring och harr återutsättas (Catch & Release). I Njukterbäcken och Olsbäcken är dessutom endast flugfiske tillåtet. För övrigt bör fisket bedrivas på ett så skonsamt sätt som möjligt för fisken.

1. Borgjaure Jakt- & Fiskecamp är under sommartid fisket endast tillåtet för stuggäster.
2. Snorsen C&R.
3. Njukterbäcken C&R, endast flugfiske.
4. Olsbäcken C&R, endast flugfiske.
5. Norra Svergoträsk C&R
6. del av Laisälven. ca 2 km flugfiskesträcka. C&R på Öring, Harr och Lax

Mer information om Sorselefisket
Ulrik Thureson :   +46 70 217 71 38