Fiske

Sorselefisket 2

VÄLKOMMEN TILL SORSELEFISKET!

Vi har i flera år tillämpat långsiktiga och hållbara regler för att bevara och stärka de naturliga bestånden. På kortfiskeområdet finns strömmar där bara flugfiske är tillåtet och flera Catch & Release-vatten.

Laisälven, Gargån, Stensundsforsen, Norra Svergoträsk, Harrträsket, Olsträsket, Snorsen m.fl. Många vatten att upptäcka – på ett och samma fiskekort!

SPECIALVATTEN

Vatten på Sorselefisket med speciella regler utöver de generella. Här skall all röding, öring och harr återutsättas (Catch & Release). I Njukterbäcken och Olsbäcken är dessutom endast flugfiske tillåtet. För övrigt bör fisket bedrivas på ett så skonsamt sätt som möjligt för fisken.

1. Borgjaure Jakt- & Fiskecamp är under sommartid fisket endast tillåtet för stuggäster. C&R på öring
2. Snorsen C&R. (finns båtar att hyra)
3. Njukterbäcken C&R, endast flugfiske.
4. Olsbäcken C&R, endast flugfiske.
5. Norra Svergoträsk C&R på röding och öring, (finns båtar att hyra)
6. Laisälven. Flugfiskesträcka som börjar en bit ovanför Långforsens nacke och sträcker sig ner till strax ovanför Storforsen, ca 2 km lång med C&R regler för Öring, Harr och Lax.

STENSUNDSFORSEN – en av Vindelälvens bästa harrforsar!

Stensundsforsen belägen strax utanför Sorsele är en av Vindelälvens absolut bästa harrforsar. Här blir den rutinerade flugfiskaren aldrig utan fisk. Varje år fångas det också grov öring i denna fors. Periodvis under försäsongen kan det gå mycket vatten i forsen och då gäller det att fiska strandnära och/eller att försöka komma ner på djupet.

LAISÄLVEN – paradiset för harr- och öringfiskaren!

Nedströms länsgränsen ligger berömdheter som Hällforsen, Trollforsen, Vitforsen, Kvarnforsen och Gargesonforsen. De är alla verkligt fina harr- och öringställen. I många av forsarna här är vattnet draperat med stora stenblock. I höjd med Gargesonforsen byter dock älven karaktär igen och övergår till mer grusbottnar. Ytterligare längre nedströms dyker flera intressanta fiskeplatser som Långforsen och Storforsen upp.

ÖVRIGA VATTEN

Snorsen, Njuktjaure och Sarvesträsk är sjöar med harr, gädda och abborre. Varje år fångas troféharrar i området och reglerna är satta för att utnyttja områdets fantastiska potential. Strömmarna mellan sjöarna är riktiga pärlor. I många av sjöarna finns båtar att hyra. Pris 400 kr för ett dygn.

Mer information om Sorselefisket
Ulrik Thureson :   +46 70 217 71 38

FISKEVATTEN

FISKEREGLER

FISKEKORT

FISKEKARTA